Kundalini Yoga Aquarian Sadhana

English below

Helaas moeten we melden dat met het stoppen van de lessen bij Natural High Yoga ook het vervolg van de sadhana 40 daagse ook komt te vervallen. 
We hadden graag door willen gaan, maar nemen net als alle andere mensen onze verantwoordelijkheid en dus zo min mogelijk risico op verspreiding van het Coronavirus dmv samenkomsten.
Voor wie thuis verder wil gaan met de practice zijn hier de links van de Japji, de kriya en de mantras:
Japji van Nirinjan Kaur is te vinden in de Japji app:
https://www.sikhdharma.org/japji-app/. Selecteer de versie van Nirinjan Kaur en play!
Kriya for kidneys and adrenals:
Via Spotify kun je de Sadhana albums vinden van The Daleeps en Snatam Kaur (Light of the Naam), die we met name gebruiken in de sessies.
Ook al is het heel anders zonder de groep, visualiseer een menigte yogi’s om je heen!
Veel wijsheid, liefde en saamhorigheid en boven alles gezondheid gewenst in deze tijden,
Liefs en Sat Nam,
Monique en het Natural High team

In de opmars naar de lente organiseert Natural High Yoga een 40 daagse Kundalini Yoga Aquarian Sadhana. Van 24 februari t/m 3 april kun je iedere ochtend van 5.00 tot 7.30u bij ons terecht voor een verdiepende practice.
Deze Kundalini Yoga Sadhana is een training van lichaam en geest die ten dienste staat van je spirit/ziel. Tijdens deze vroege uren, ook wel “amrit vela” of “the ambrosial hours ” genoemd, zijn lichaam en geest zeer ontvankelijk voor reiniging. De wereld is nog in rust, de tijd is aan jou.

In deze 2.5 uur reciteren we de Japji, doen we een fysieke kriya gevolgd door ontspanning, en besluiten we met een uur mantra’s chanten.

The Aquarian Sadhana geeft je de ruimte de oneindigheid in jezelf te ervaren. Het is een boost voor je vitaliteit en bewustwording, heeft grote healing power en versterkt je intuïtie. Sadhana is een geschenk aan jezelf en je omgeving.

Je kunt een persoonlijke commitment aangaan voor 11, 22, de volle 40 dagen of er je eigen invulling aan geven. Voor deze 40 daagse vragen we een (geringe) donatie van de deelnemers, om gezamenlijk zorg te dragen voor de ruimte.

Nieuwsgierig? Op zondag 2 feb en zondag 16 feb zijn er inspiratie bijeenkomsten voor een ieder die hier meer over wil weten. Met tips en ruimte voor vragen. Deze worden gegeven door Kundalini Yoga docent Monique Haan en vinden plaats bij Natural High Yoga van 11.30-12.00 uur. Je kunt gewoon bij ons binnenlopen. Ook kun je contact opnemen met Monique voor meer informatie: satsiriakaal77@gmail.com


English

Unfortunately we have to report that with the discontinuation of the classes at Natural High Yoga the continuation of the sadhana 40 days will also lapse.
We would have liked to continue, but like all other people, we take our responsibility and therefore minimize the risk of spreading the Coronavirus through meetings.
For those who want to continue with the practice at home, here are the links of the Japji, the kriya and the mantras:
Japji from Nirinjan Kaur can be found in the Japji app:
https://www.sikhdharma.org/japji-app/. Select the version of Nirinjan Kaur and play!
Kriya for kidneys and adrenals:
https://kundaliniyogawageningen.nl/wp-content/uploads/2016/09/Stress-Set-for-Adrenals-and-Kidneys.pdf
Via Spotify you can find the Sadhana albums of The Daleeps and Snatam Kaur (Light of the Naam), which we mainly use in the sessions.
Even though it is very different without the group, visualize a crowd of yogis around you!
Much wisdom, love and togetherness and above all health in these times,
Love and Sat Nam,
Monique and the Natural High team

On the march to spring Natural High Yoga is organizing a 40-day Kundalini Yoga Aquarian Sadhana. From 24 February to 3 April you can come to us every morning from 5 to 7:30 a.m. for an in-depth practice.
This Kundalini Yoga practice is a training of body and mind that is at the service of your spirit / soul. During these early hours, also called “amrit vela” or “the ambrosial hours”, mind and body are very receptive to cleansing. The world is still at rest, time is up to you.

In these 2.5 hours we recite the Japji, do a physical kriya followed by relaxation, and end with chanting mantras for an hour.

The Aquarian Sadhana gives you the space to experience the infinity in yourself. It is a boost for your vitality and awareness, has great healing power and strengthens your intuition. Sadhana is a gift to yourself and your environment.

You can enter into a personal commitment for the full 40 days, or give it your own interpretation. For this 40 day we ask a (small) donation from the participants to jointly take care of the space that we rent.

Curious? On Sunday 2 Feb and Sunday 16 Feb there are inspiration meetings for everyone who wants to know more about this. With tips and space for questions. These are given by Kundalini Yoga teacher Monique Haan and take place at Natural High Yoga from 11.30 to 12.00. You can just walk in with us. You can also contact Monique for more information: satsiriakaal77@gmail.com